Sélectionner une page

Le quotidien dans le camp britannique

Les soldats suivent l’instruction au Bull Ring (« arène ») qui comprend des exercices de manœuvres et de combats (gaz asphyxiants, techniques d’assaut, grenades, tirs), des marches et des cours théoriques. Au repos, les soldats peuvent se distraire dans le camp (cinéma, bibliothèque, jeux de société…). Ceux qui ont besoin de se rendre en ville doivent avoir un permis qu’il est difficile d’obtenir, mis à part pour les officiers.

Daily life in the British camp

Orders were given to soldiers in the ‘Bull ring’ which included manoeuvre exercises and combat techniques (asphyxiating gas, assault techniques, grenades, shooting), marching and theory classes. At rest, the soldiers could find entertainment in the camp (cinema, library, board games…) Those who needed to go into town had to have permission which was difficult to get, aside for the officers.

Het leven van elke dag in het Britse Kamp

De soldaten worden opgeleid in de Bull Ring (de arena). Ze oefenen militaire maneuvers en leren omgaan met gifgassen, granaten. Ze leren de juiste aanvalstechnieken en oefenen op de schietstand. Het dagprogramma wordt aangevuld met lange marsen en theorielessen. Tijdens de rustmomenten mogen de soldaten zich ontspannen in het kamp (bioscoop, bibliotheek, gezelschapsspelen, …). Wie naar de stad wil moet een doorgangsbewijs hebben dat voor een gewone soldaat zeer moeilijk te krijgen is.